Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om å sikre at regjeringens føringer om planlagt fartøystruktur i Sjøheimevernet blir gjennomført

Datert: 28.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Sjøheimevernet, SHV, har behov for reelle maritime kapasiteter i form av flerbruksfartøy for å kunne operere etter hensikten og være en gripbar ressurs. Imidlertid kommer det stadig signaler om at materiellplanen for SHV ikke gjennomføres.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at regjeringens føringer om planlagt fartøystruktur i SHV blir gjennomført?


Les hele debatten