Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er statsrådens nye hovedgrep for å skaffe henholdsvis mer penger og bedre bruk av pengene for å gi Norge et virkelig samferdselsløft

Datert: 06.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I en kronikk i Dagens Næringsliv 4. mars 2013 skriver statsråden: 'Å skaffe midler til norsk samferdsel er én ting. En like stor utfordring er det å bruke dem slik at vi får mest mulig vei og bane for pengene.' Statsråden peker altså på to hovedutfordringer i arbeidet med å skaffe Norge et vei- og jernbanenett som er på høyde med det sammenlignbare land som Sverige, Sveits og Østerrike har.

Hva er statsrådens nye hovedgrep for å skaffe henholdsvis mer penger og bedre bruk av pengene for å gi Norge et virkelig samferdselsløft?


Les hele debatten