Muntlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorfor statsråden mener det er vanskelig å gjøre ting annerledes i Norge, med henvisning til at våre naboland har mye bedre veier enn oss og løser oppgaver smartere, slik at de får raskere løsninger

Datert: 06.03.2013
Besvart: 06.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Å besøke andre, lære av andre og utvide sin horisont, bidrar ofte til å bringe verden framover. Men hvis man bare reiser på besøk og skryter av det man selv gjør, lærer man intet. Et raskt overblikk på situasjonen til våre naboland viser oss at både har de mye bedre veier enn oss, og de løser oppgaven smartere, slik at de får raskere løsninger. Er det da uvilje til å lære av andre som gjør at statsråden i TV2s reportasje fra Sverige uttaler at det er vanskelig å tenke seg at vi kan gjøre det annerledes i Norge.

Uansett om alle ser at systemene broderfolkene – finnene og danskene, og for så vidt også østerrikerne bruker – gir gode resultater, fortsetter vi med vår detaljstyring. Det er tankevekkende når Marit Arnstads svenske kollega uttaler:

«Jeg tror ikke at man skal detaljstyre. Det er ikke sikkert at det er det beste for landet».

Hun kan også vise til åtte ganger mer motorvei bygd i 2012 med sin modell enn hva Marit Arnstad kan med sin modell.

Fra Høyres side har vi gang på gang foreslått liknende praksis som i Sverige og Danmark, med egne prosjektselskap, prosjektfinansiering, organisasjonsmodeller for å utvide realiseringshorisonten. Dette må til nettopp for å unngå stop and go og klattvis utbygging, som denne regjeringen utrolig nok fortsatt forsvarer – til tross for at egne underetater ber om andre og mer moderne løsninger. Jeg stiller spørsmålet ved å vri litt på statsrådens eget utsagn: Hvorfor i all verden sier statsråden at det er vanskelig å gjøre ting annerledes i Norge?


Les hele debatten