Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Om vi kan forvente at statsråden bruker sin handlekraft til å gjøre noe med handlingsrommet i vikarbyrådirektivet, med bakgrunn i den krevende konkurransesituasjonen for norsk leverandørindustri og vår svekkede konkurranseevne

Datert: 06.03.2013
Besvart: 06.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Jeg vil gjerne fortsette å spørre nærings- og handelsministeren om den krevende konkurransesituasjonen for norsk leverandørindustri. Det har vært påpekt tidligere i debatten at kostnadsveksten vår er svært høy. Den er 60 pst. over handelspartnerne og konkurrentene i Europa, og det meste er kommet de siste 6-7 årene. Det er ingen tvil om at konkurranseevnen er svekket.

Oppi denne situasjonen hvor konkurransekraft nå er helt avgjørende, ser vi at norsk leverandørindustri stadig mister kontrakter også til europeiske konkurrenter. Merkostnadene ved innføringen av vikarbyrådirektivet, altså den økte timelønnskostnaden, er ett av viktige konkurranseelementer. Andre europeiske land – våre konkurrenter – har utnyttet det handlingsrom som ligger i unntaksbestemmelsene i vikarbyrådirektivet gjennom å forskriftsfeste unntak.

Vår stadig svekkede konkurransesituasjon påkaller nå handlekraft og gjennomføringsvilje der hvor det er mulig, ikke å snakke om alle disse andre områdene hvor det ikke er mulig, som har vært diskutert i dag. Handlingsrommet i vikarbyrådirektivet er en slik mulighet. Kan vi forvente at statsråden bruker sin handlekraft til å gjøre noe med den muligheten eller vil vi se fortsatt passivitet?


Les hele debatten