Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorfor man tildeler grønne laksekonsesjoner fremfor FoU-konsesjoner, og hva straffen skal være dersom man bryter vilkårene etter en tid og man har vekslet inn en konsesjon og fått to grønne tilbake

Datert: 07.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Departementet har nå sendt på høring saken om grønne laksekonsesjoner og hvilke kriterier som skal til for å kunne få tildelt disse. I den forbindelse er det mange aktører i bransjen som stiller spørsmål ved hele systemet knyttet til grønne konsesjoner.

Kan statsråden redegjøre for hvorfor man ikke i stedet tildelte FoU-konsesjoner, og hva skal straffen være dersom man bryter vilkårene etter en tid og man har vekslet inn en konsesjon og fått to grønne tilbake?


Les hele debatten