Spørretimespørsmål fra Torgeir Dahl (H) til samferdselsministeren

Om å etablere bypakker i mellomstore byer, som Ålesund, Molde og Kristiansund

Datert: 07.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Torgeir Dahl (H)

Spørsmål

Torgeir Dahl (H): De tre mørebyene har i samarbeid med Statens vegvesen og fylket utarbeidet bypakker for mer miljøvennlig transport. I kommunenes vedtak er bompenger og prioriterte prosjekter innarbeidet for redusert privatbilisme. Det er lagt opp til 75 pst. lokal og minimum 20 pst. statlig finansiering. Bypakkene må sees i sammenheng med regjeringens satsing på regionutvikling rundt de mellomstore byene, bl.a. i distrikts- og regionalmeldinga.

Vil statsråden åpne for å etablere bypakker i mellomstore byer, som Ålesund, Molde og Kristiansund?


Les hele debatten