Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til miljøvernministeren

Om det er akseptabelt å trenere et vegprosjekt som 'skriker' etter å bli startet opp og hvor det skjer mange ulykker, og om statsråden vil skjære igjennom og sørge for at Miljøverndepartementet umiddelbart ferdigbehandler saken

Datert: 07.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Miljøverndepartementet har nå i fire år hatt trasévalget på E6 gjennom Åkersvika i Hamar til behandling. Dette skjer til tross for at lokalpolitikerne, fylkespolitikerne, Fylkesmannens landbruksavdeling, Statens vegvesen og stortingsrepresentantene er enige om å følge dagens trasé.

Mener statsråden det er akseptabelt å trenere et vegprosjekt som 'skriker' etter å bli startet opp og hvor det skjer mange ulykker, og vil statsråden skjære igjennom og sørge for at Miljøverndepartementet umiddelbart ferdigbehandler saken?


Les hele debatten