Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at videreføring av Bergensprogrammet, herunder forlengelse av Bybanen byggetrinn 3, forsinkes pga. regjeringens trege saksbehandling, og hvorfor ikke saken har kommet til behandling i Stortinget

Datert: 14.03.2013
Besvart: 20.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): For ett år siden vedtok Fylkestinget i Hordaland opplegget for videreføringen av Bergensprogrammet. Herunder forlengelse av Bybanen byggetrinn 3, med planlagt byggestart høsten 2013. Planleggingen stopper opp og en rekke avtaler forsinkes pga. regjeringens trege saksbehandling igjen. For å holde fremdriften burde saken gått i Stortinget før jul.

Det er i realiteten ingenting ukjent i søknaden, nå skriver vi snart april, hvorfor kommer ikke saken til behandling?


Les hele debatten