Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til justis- og beredskapsministeren

Om å medvirke til at Espeland fangeleir kan avhendes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til museumsformål

Datert: 14.03.2013
Besvart: 20.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Espeland fangeleir er den siste gjenværende suppleringsleiren brukt av nazistene under 2. verdenskrig, og i tillegg et av de mest intakte minnesmerker fra landssvikoppgjøret. Forsvarsbygg har uttalt i 2008: `'Leiren anses derfor å ha unik krigshistorisk symbolverdi'. Stiftelsen Espeland fangeleir driver formidling av leirens historie, og i Bergen kommunes museumsplan foreslås Espeland fangeleir konsolidert inn i Museum Vest.

Vil statsråden medvirke til at leiren kan avhendes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til museumsformål?


Les hele debatten