Spørretimespørsmål fra Torgeir Dahl (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden kan bekrefte at tomtevalget for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal kan skje etter at kommuneplanarbeidet og idéfasen er gjennomført

Datert: 19.03.2013
Besvart: 10.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Torgeir Dahl (H)

Spørsmål

Torgeir Dahl (H): Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 967 om planlegging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Spørsmålet om tomtevalg kan skje etter idéfasen, ble ikke besvart. Av hensyn til innbyggerne og de ansatte i sykehusene er det viktig med en snarlig avklaring på sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal. Jeg tillater meg derfor å stille spørsmålet på nytt.

Kan statsråden bekrefte at tomtevalget kan skje etter at kommuneplanarbeidet og idéfasen er gjennomført?


Les hele debatten