Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om regjeringen har initiert endring i saksbehandlingsrutiner for oppholdstillatelse og fornyelse av oppholdstillatelse i Norge gjennom EFFEKT-programmet, eller om det er UDI som har endret rutinene på selvstendig initiativ

Datert: 20.03.2013
Besvart: 20.03.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Utlendingsforvaltningens oppgaver er fordelt mellom politiet og UDI. I disse tider vil imidlertid UDI endre saksbehandlingsrutinene for oppholdstillatelse og fornyelse av oppholdstillatelse i Norge, uten at politiets interesseorganisasjoner har vært med i prosessen. Dette heter EFFEKT-programmet, og det skal altså igangsettes etter en løsning de kaller kurante fornyelser. Disse kurante fornyelsene og EFFEKT-programmet vil med stor sannsynlighet redusere mulighetene for kontroll ved søknad om fornyelse, fordi ingen dokumenter skal tas inn eller lagres i sakene.

Søknadene skal altså ikke behandles i tradisjonell forstand, til tross for at Oslo-politiet i 2012 avdekket at UDI hadde innvilget opphold til en rekke spesialister som ikke fylte vilkårene for tillatelse. Spesialistene og tillatelsene til disse ble i stor grad brukt av kriminelle til å hente inn personer som skulle medvirke til kriminell virksomhet i Norge. Disse nye rutinene gjør det for politiets del helt umulig å kontrollere hvorvidt disse personene har legalt opphold eller opererer med falsk ID eller falske dokumenter for å få opphold og arbeidstillatelse i Norge. Er dette noe som er initiert av denne regjeringen, eller er det UDI på selvstendig initiativ som har endret rutinene?


Les hele debatten