Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om hvorvidt statsråden vil sikre at alle som søker om arbeidsrettet tiltak får klagerett, ikke bare de som får innvilget sin søknad

Datert: 04.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til spørsmål 8 i ordinær spørretime den 23. januar 2013. Det finnes flere eksempler på ulik behandling når uføretrygdede med samme bakgrunn og samme behov for kompetanseheving søker samme type kurs for å bedre sin mulighet på arbeidsmarkedet. Det enkelte Nav-kontor eller saksbehandler kan suverent avvise søknader om kurs uten at søker kan klage.

Vil statsråden sikre en mer forutsigbar og likeverdig behandling, og sikre at alle som søker om arbeidsrettet tiltak får klagerett, ikke bare de som får innvilget sin søknad?


Les hele debatten