Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til arbeidsministeren

Om når statsråden kan love at ny, informativ og god dialog med brukerne av Nav er på plass

Datert: 21.03.2013
Besvart: 10.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Gjennom lengre tid har det vært negative tilbakemeldinger fra brukerne av Nav om innhold og form i brev sendt til den enkelte bruker. Både ledelsen i Nav og politisk ledelse har i dialog om dette varslet at en skulle gjøre noe med dette. Nye tilbakemeldinger kommer imidlertid, senest forrige uke fra mottager av trygdeytelser i Arendal som har fått et krav om nye opplysninger uten utfyllende begrunnelse og uten oppgitt kontaktperson for henvendelsen.

Når kan statsråden love at ny informativ og god dialog med brukerne er på plass?


Les hele debatten