Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at uerfarne turnusleger styrer de fleste av våre akuttmottak ved norske sykehus, og hvorvidt statsråden vil ta nasjonal styring for å rette opp i dette

Datert: 03.04.2013
Besvart: 03.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Mitt spørsmål går til helseministeren.

Omtrent 70 pst. av pasientene som blir lagt inn på norske sykehus, kommer som akuttpasienter. 600 000 øyeblikkelig hjelp-pasienter kommer til sykehusene via landets akuttmottak. På TV2 i går kunne vi høre at åtte av ti leger som har ansvaret på akuttmottak, er ferske turnusleger. Dette er leger som er under utdanning, og som i gjennomsnitt har fem-seks måneders praksis. De møter altså over 600 000 øyeblikkelig hjelp-pasienter, som kommer via akuttmottakene. Uerfarne turnusleger styrer derfor de aller fleste av våre akuttmottak ved norske sykehus. Det er en situasjon som er helt spesiell for Norge, som man i liten grad finner i andre land.

Dette er ikke noe nytt. En rapport fra Helsetilsynet fra 2007 viste at dette førte til betydelig forhøyet risiko for norske pasienter. Noen sykehus har gjort noe med dette. Ahus har bl.a. satt erfarne leger i front sammen med sykepleiere til å møte pasientene. St. Olavs hospital er i ferd med å gjøre det samme. Likevel ser man de fleste steder at det motsatte er situasjonen. Det betyr at mange pasienter utsettes for unødvendig risiko. Det kan få alvorlige konsekvenser, som bl.a. eksempelet fra Ringerike sykehus viser. Veldig mange pasienter opplever også dette som et dårlig første møte med helsevesenet. Man har mange ulike møter med helsepersonell, som man må fortelle den samme historien til om og om igjen. Mener statsråden at dette skal være opp til det enkelte sykehus å ordne opp i selv, (presidenten klubber) eller vil han ta nasjonal styring for å rette opp i dette?


Les hele debatten