Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Om å lette byrden for konkurranseutsatte arbeidsplasser og styrke bedriftenes konkurransekraft, med henvisning til kostnader og krav regjeringen har påført norske arbeidsplasser, som er i en beinhard konkurranse med utlandet

Datert: 03.04.2013
Besvart: 03.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Fra verdideling til verdiskaping: Vi kan fortsatt glede oss over at veldig mye går bra i norsk næringsliv, særlig i den oljerelaterte delen av industrien, som har store oppgaver og som drives av en høy oljepris. Samtidig kommer det meldinger om bedrifter som sliter, om konkurser og om utflagging av konkurranseutsatte arbeidsplasser utenom olje og gass – sist Södra Cell på Tofte, som føyer seg inn i rekken av bedrifter innenfor treforedling som legges ned.

Næringsministeren har varslet at vi kommer til å miste tusenvis av arbeidsplasser, statsministeren har med god grunn pekt på krisen i Europa, men eurokrisen kan, med respekt å melde, finansministeren – selv en norsk finansminister – gjøre svært lite med. Det som bør oppta finansministeren, er spørsmål han kan gjøre noe med, nemlig kostnader og krav regjeringen har påført norske arbeidsplasser, som er i en beinhard konkurranse med utlandet. Lønnskostnadene er nå 69 pst. høyere enn hos våre konkurrenter, transportkostnadene er høyere, innovasjonsgraden er lavere, og særnorske skatter og krav kommer på toppen. Høyre har gjentatte ganger utfordret regjeringen og foreslått at det skal utarbeides en langsiktig strategi for å styrke bedriftenes kunnskap og konkurransekraft. Disse forslagene har gjennomgående blitt avfeid med lange skrytelister fra regjeringen. Ser finansministeren nå behovet for å lette byrdene for konkurranseutsatte arbeidsplasser og styrke bedriftenes konkurransekraft?


Les hele debatten