Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som har forandret seg på akuttmottakene siden Helsetilsynets rapport fra 2008, med henvisning til at statsråden sier rapporten er fulgt opp på en god og rask måte

Datert: 04.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I sin redegjørelse i Stortinget 26. februar 2008 tok daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad Helsetilsynets rapport om situasjonen på akuttmottakene på det største alvor. I sitt svar i Stortinget 3. april 2013 sier helse- og omsorgsministeren at rapporten er fulgt opp på en god og rask måte.

Hva har forandret seg på akuttmottakene siden rapporten fra 2008?


Les hele debatten