Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kulturministeren

Om hvorvidt statsråden kan begrunne den forskjellsbehandlingen som er avdekket når det gjelder fordeling av midler til likeverdige kulturinstitusjoner, særlig vedrørende nasjonale orkestre og teatre samt investeringer i museumsbygg

Datert: 04.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Bergens Tidende har i en lengre artikkelserie avdekket det som synes å være en systematisk skjevfordeling av midler til likeverdige kulturinstitusjoner i favør av institusjoner i Oslo. Statsråden har så langt ikke villet svare på spørsmål fra avisen om denne saken, til tross for at temaet er prinsipielt viktig for forståelsen av den nasjonale kulturpolitikken.

Kan statsråden begrunne den forskjellsbehandling som er avdekket, særlig vedrørende nasjonale orkestre og teatre samt investeringer i museumsbygg?


Les hele debatten