Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden vil se nærmere på strekningen E16 mellom Voss og fylkesgrensa til Sogn og Fjordane og iverksette strakstiltak, da strekningen har langt fra europaveistandard, og er særlig utfordrende for store kjøretøyer på vinterføre

Datert: 04.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Nok en gang har vi mottatt det tragiske budskapet om at et vogntog har kjørt av veien, og en person mistet livet på den smale og uoversiktlige strekningen på E16 mellom Voss og fylkesgrensa til Sogn og Fjordane. Det har vært flere slike hendelser i vinter, som det også har vært tidligere vintre. Strekningen har langt fra europaveistandard, er smal, uoversiktlig og svingete, og dermed særlig utfordrende for store kjøretøyer, særlig på vinterføre.

Vil statsråden se nærmere på denne strekningen og iverksette strakstiltak?


Les hele debatten