Spørretimespørsmål fra Tom Staahle (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hva statsråden rent prinsipielt mener om de hindringer offentlige myndighetsorganer legger i veien for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og utvikling i en region der lokale myndigheter sier ja

Datert: 10.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Tom Staahle (FrP)

Spørsmål

Tom Staahle (FrP): Ved Gardermoen ligger i dag et av Norges største næringsparkområder. Tusenvis av nye arbeidsplasser forventes å komme her. Så langt har det ikke manglet på innsigelser eller hindringer fra offentlige myndigheter, som Statens vegvesen. Dette har gjort det vanskelig å legge til rette for nye etableringer.

Hva mener statsråden rent prinsipielt om de hindringer offentlige myndighetsorgan legger i veien for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og utvikling i en region der lokale myndigheter sier ja?


Les hele debatten