Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hva statsministeren mener er forsvarlig bemanning ved norske akuttmottak, og hvordan regjeringen har tenkt å løse den situasjonen som nå har oppstått

Datert: 10.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): TV 2 har ved en rekke innslag i den senere tid fokusert på situasjonen ved norske akuttmottak. Bare i 2013 har Helsetilsynet opprettet tre tilsynssaker etter bekymringsmeldinger fra ansatte. Det er konkludert med uforsvarlighet i tjenesten i Stavanger, mens de to øvrige tilfellene ikke er avgjort enda.

Men denne situasjonen er ikke ny. Allerede i 2008 advarte Helsetilsynet mot situasjonen ved landets akuttmottak, og da var deres hovedkonklusjoner bl.a. at pasienter med uavklarte tilstander måtte vente i flere timer før de ble undersøkt av lege, at mange akuttmottak ikke hadde lik oppfatning av i hvilke situasjoner man skulle tilkalle ekstra ressurser, og at man rett og slett uttrykte bekymring for om det var faglig forsvarlig i travle perioder ved mange av landets akuttmottak. Daværende helseminister Brustad ga klart uttrykk for og varslet nye tiltak, men ingenting har skjedd.

Da helseminister Gahr Støre ble utfordret på dette, møtte han disse ganske alvorlige advarslene fra ansatte i sektoren selv med påstander om svartmaling. Det er en kjent teknikk å beskylde en politisk opposisjon for å svartmale en situasjon man selv ikke er enig i, men når statsråden så til de grader går i konflikt med overleger og ansatte i sektoren som advarer mot en situasjon, synes jeg det er langt mer alvorlig.

Derfor vil jeg gjerne at statsministeren redegjør for hva han mener er forsvarlig bemanning ved norske akuttmottak, og hvordan regjeringen har tenkt å løse den situasjonen som nå har oppstått.


Les hele debatten