Spørretimespørsmål fra Ingunn E. Ulfsten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvordan statsråden vil møte den dramatiske økningen i omfanget av barnevernssaker i Akershus

Datert: 11.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Ingunn E. Ulfsten (KrF)

Spørsmål

Ingunn E. Ulfsten (KrF): Ifølge Romerikes Blad 10. april 2013 har Akershus en dramatisk økning i omfanget av barnevernssaker. Ullensaker og Eidsvoll kommuner har i 2012 fristbrudd i henholdsvis 60,5 og 76,2 prosent av undersøkelsessakene. Stortinget har i 2010-2013 økt bevilgningene til det kommunale barnevernet. NRK melder at kommunene har fått midler til langt færre stillinger enn de har søkt om, og behovene er økende. Akershus har søkt om 56,2 stillinger, mens midler til 21,9 stillinger er tildelt.

Hvordan vil statsråden møte denne veksten?


Les hele debatten