Spørretimespørsmål fra Tom Staahle (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at Ullensaker kommune skal få ekstraordinære kostnader relatert til helse- og sosialtjenesteområdet dekket av sentrale myndigheter ettersom kommunen er formelt utpekt til å ha et særskilt beredskapsansvar for Oslo Lufthavn Gardermoen

Datert: 24.04.2013
Besvart: 08.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Tom Staahle (FrP)

Spørsmål

Tom Staahle (FrP): Ullensaker kommune ble av Helsedirektoratet i et brev av 25. juni 2010 formelt utpekt til å ha et særskilt beredskapsansvar for Oslo Lufthavn Gardermoen. Det påfører kommunen ekstraordinære kostnader relatert til helse- og sosialtjenesteområdet. I 2012 utgjorde kostnadene 2,7 mill. kroner i ekstrautgifter som belastes kommunens budsjett direkte.

Er statsråden enig i at dette er kostnader kommunen skal få dekket av sentrale myndigheter?


Les hele debatten