Muntlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Om statsråden mener at det å bruke en kvart milliard av norske bistandskroner årlig på amerikanske tenketanker bidrar til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom eller øke respekten for menneskerettigheter vesentlig

Datert: 24.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Jeg har et spørsmål til utviklingsministeren.

Høyres utviklingspolitikk har to overordnede mål: varig ut av fattigdom og respekt for menneskerettigheter og demokrati. Hele vår utviklingspolitikk skal bygge opp om disse to målsettingene. Norge ga i 2011 40 amerikanske tenketanker totalt 250 mill. kr. I en intern rapport som Aftenposten viser til i dag, står det:

«Størrelsen på bidragene gir Norge en betydelig positiv posisjon.»

En av Utenriksdepartementets mange kommunikasjonsrådgivere sier videre til Aftenposten:

«Prosjektene skaper dessuten viktige møteplasser med amerikanske – og andre lands – beslutningstagere.»

Det er åpenbart at Utenriksdepartementet bruker bistandsbudsjettet for å kjøpe seg politisk innflytelse i USA. Store deler av ordningen med støtte til amerikanske tenketanker er skjult. Pengene hentes fra en rekke ulike budsjettposter for å gjøre innsyn og kontroll vanskelig. Høyre har så langt ikke funnet denne omfattende ordningen i noe dokument til Stortinget.

Mener statsråden at det å bruke en kvart milliard av norske bistandskroner årlig på amerikanske tenketanker bidrar til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom eller øke respekten for menneskerettigheter eller demokrati vesentlig?


Les hele debatten