Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med dagens regelverk knyttet til aupair-ordningen og håndteringen av dette regelverket

Datert: 24.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vi var mange som ble opprørt da vi så Brennpunkt i går. Det var nok en påminnelse om hvor forferdelig enkelte au pairer kan ha det når de er i Norge. Mitt spørsmål går til justisministeren.

De aller fleste av au pairene som er i Norge, kommer fra Filippinene. I Brennpunkt i går møtte vi modige Christy på 27 år, som også er fra Filippinene. Hun torde å stå fram, og hun torde å anmelde, fordi hun opplevde å bli utsatt for tvangsarbeid. Etter to måneder rømte hun, og hun gikk til politiet. Det fantastiske i denne historien er at hun fikk en ny familie, nå er saken under etterforskning, og hun har fått en familie der hun har det bra. Men Christy er dessverre bare ett av mange eksempler som vi vet om der au pairer blir utnyttet på det groveste. Slik Kristelig Folkeparti ser det, er det absolutt behov for lovendringer og bedre kontroll, f.eks. dreier ett av spørsmålene seg om karantene for de vertsfamiliene der en har sett at det har vært begått ulovligheter. Noe annet er at det har vært problemer med å få levert anmeldelser, at politiet ikke prioriterer sakene, eller at politiet selv ikke vet om tilfellene faller inn under dagens lovverk – og det er manglende kontroll.

Mitt spørsmål er: Er statsråden fornøyd med dagens regelverk og håndteringen av det?


Les hele debatten