Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden vil bidra til at Norsk Luftambulanse får etablere en midlertidig sommerbase på Evenes og slik styrke ambulanseberedskapen

Datert: 29.04.2013
Besvart: 08.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): En utredning i Helse Nord har konkludert med at det er behov for en ny luftambulanse stasjonert på Evenes, for å kunne betjene landsdelens tettest befolkede region på en tilfredsstillende måte. Det er likevel pr. i dag uklart når helikopter kan være på plass. Norsk Luftambulanse har tilbudt seg å stasjonere et av sine helikoptre på Evenes i sommer, men har møtt en mur av byråkrati i Helse Nord.

Vil statsråden bidra til at Norsk Luftambulanse får etablere en midlertidig sommerbase, og slik styrke ambulanseberedskapen?


Les hele debatten