Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Om statsråden fortsatt er like sikker på at det ikke vil komme mottiltak fra EU etter regjeringens endringer i importvernet

Datert: 30.04.2013
Besvart: 08.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Statsråden har ved flere anledninger blitt utfordret på hvilke konsekvenser regjeringens endringer i importvernet, bl.a. på diverse oster, kunne få for andre norske eksportnæringer på lengre sikt. I den forbindelse har statsråden avfeid dette og bagatellisert eventuelle mottiltak som lite sannsynlig. Nå viser det seg at denne saken er blitt tatt til behandling i EU-systemet i form av en resolusjon.

Er statsråden fortsatt like sikker på at det ikke vil komme mottiltak fra EU?


Les hele debatten