Spørretimespørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 02.05.2013
Spørsmålet er trukket tilbake

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): I en debatt på Litteraturhuset 25. april uttalte helseministeren blant annet følgende: '(...) vi har ikke privatallergi, vi kjøper tjenester for 12 milliarder kroner fra private klinikker og leverandører i helsevesenet (...)'

Kan statsråden redegjøre for hvilke tjenester som utgjør disse 12 milliardene?


Les hele debatten