Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil ta større ansvar for transport i storbyene

Datert: 08.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Landets fire største byer har etter 8 år med rød-grønt styre fortsatt store transportmessige utfordringer. Forventet befolkningsvekst øker behovet for transport og øker derved utfordringene i de neste 10-30 årene. Det er behov for tiltak på kort, mellomlang og lang sikt for å forbedre og utvikle infrastruktur og for å finansiere investeringer og driftstiltak. Regjeringens gamle og nye 'bypakker' møter ikke behovet for forutsigbar, langsiktig og avklart finansiering.

Vil regjeringen ta større ansvar for transport i storbyene?


Les hele debatten