Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Om når regjeringen ble klar over faresignalene for den norske tosporsøkonomien, og hvorvidt næringsministeren mener at de foreslåtte tiltakene er av det omfang som skal til for varig å forbedre rammevilkårene for den norske fastlandsindustrien

Datert: 08.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er et spørsmål til nærings- og handelsministeren.

Norsk fastlandsindustris konkurransekraft har over lang tid vært svekket av et kostnadsnivå som er 70 pst. høyere enn handelspartnernes, og av middelmådige resultater i innovasjon og nyskaping. Faresignalene har vært klare lenge, og det har ikke manglet på advarsler fra verken næringen selv eller opposisjonen. Opposisjonen har stort sett blitt beskyldt for å tilsmusse glansbildet av den rød-grønne regjeringens næringspolitikk ved å snakke om det som den nå selv beskriver som faresignaler.

I all hast sist søndag formiddag, i beste kirketid, la regjeringen frem en vekstpakke for å motvirke nettopp disse faresignalene om at fastlandsøkonomien stadig svekkes. Når man tar i betraktning det svært høye tempoet i fremleggelsen, som kjører over både det nedsatte skatteutvalget og høringer som har vært på gang, avføder det to helt sentrale spørsmål. For det første: Når ble regjeringen og næringsministeren klar over faresignalene for den norske tosporsøkonomien? Og mener næringsministeren at de foreslåtte tiltakene er av det omfang som skal til for varig å forbedre rammevilkårene for den norske fastlandsindustrien, med utgangspunkt i dagens situasjon?


Les hele debatten