Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Om hvordan statsråden ser på utfordringen med rensing av Folla elv, og hva han vil foreta seg for å unngå at kommunen kan komme til å iverksette tiltak

Datert: 07.05.2013
Besvart: 22.05.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Nærings- og handelsdepartementet er eier av Folldal Gruver som har forurenset Folla elv i årevis. Rensing er blitt utsatt gang på gang til tross for at situasjonen er så alvorlig at fisk ikke lever i elva. I fjor lovte miljøvernministeren at pilotanlegg skulle komme i 2013 og endelig rensing skulle på plass fra 2014. Nå er alt utsatt, og kommunen truer med å iverksette tiltak og sende regningen til gruveeier.

Hvordan ser statsråden på utfordringen, og hva vil han foreta seg for å unngå at kommunen kan komme til å iverksette tiltak?


Les hele debatten