Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til statsministeren

Om hvem som skal betale mer skatt hvis andre skal betale mindre skatt, med henvisning til at Arbeiderpartiet snakker om lavere skattesatser både på selskaper og på arbeidsinntekt, samtidig som man skal opprettholde skattenivået

Datert: 15.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): La meg først starte med å takke statsministeren for at han setter skatt på dagsordenen. Det er Høyre glad for, og vi er glad for at regjeringen og Arbeiderpartiet nå etter åtte år erkjenner at lavere skatt er viktig for å trygge norske arbeidsplasser og styrke bedriftenes konkurransekraft. Det er en viktig erkjennelse fordi regjeringen har brukt de siste åtte årene på mer enn å doble skatten på arbeidende kapital, som rammer norskeide bedrifter og norske arbeidsplasser.

I flere aviser har statsministeren nå varslet betydelige endringer i skattesystemet. Man har snakket om lavere skattesatser både på selskaper og på arbeidsinntekt. Hvis skattesatsen settes ned med én prosentenhet på arbeidsinntekt, utgjør det mer enn 10 mrd. kr. Det hersker total forvirring om hva Arbeiderpartiet egentlig ser for seg, fordi man snakker om lavere skattesatser og samtidig skal man opprettholde skattenivået. Det vil i så fall være første skattereform som gjennomføres uten at den smøres med skattelettelser.

Det sentrale spørsmålet er: Hvem skal betale mer skatt når noen skal betale mindre skatt? Er det boligeierne som skal betale mer skatt? Er det pensjonistene som skal betale mer skatt? Er det trygdeavgiften som skal opp, eller er det arbeidsgiveravgiften som skal opp? Dette er spørsmål som velgerne bør ha krav på å få vite før valget. Hvem skal betale mer skatt hvis andre skal betale mindre skatt?


Les hele debatten