Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til statsministeren

Om statsministeren tror at folk i Oslo, Bergen og Stavanger vil oppleve å møte færre tiggere enn i fjor denne sommeren, med henvisning til spørsmålet om gjeninnføring av forbudet mot tigging

Datert: 15.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I fjor sommer opplevde byene våre stor tilstrømming av EØS-borgere, de fleste fra rombefolkningen, som tigger på gater og overnatter ute. Tigging er blitt et stort ordensproblem i byene våre om sommeren. Virksomheten er delvis organisert og henger sammen med annen kriminalitet. På mange måter er denne nye formen for tigging blitt annen kriminalitets ansikt utad. Mye tyder på at flere er på vei denne sommeren. Høyre mener derfor det er nødvendig å gjeninnføre forbudet mot tigging. Dette er fordi tiggingen i dag er en helt annen enn den vi hadde erfart på det tidspunktet da forbudet ble opphevet. Et forbud ville gjøre det mindre attraktivt for bakmenn å sende tiggere til Norge, og politiet ville få et enkelt virkemiddel for å starte arbeidet med å sende personer som oppholder seg i Norge på falske premisser, ut igjen.

Regjeringen har lansert sin tiltaksplan mot tigging. Det er veldig vanskelig å finne noen fra de områdene som er sterkest berørt, som mener at den vil ha noen effekt. Både Riksadvokaten og Politidirektoratet mener at forslaget vil ha liten effekt for de uheldige følgene av tigging. Politidirektoratet og de sterkest berørte politidistriktene mener ikke bare at forslaget om registreringsplikt vil ha liten effekt, men de advarer mot forslaget. De sier bl.a. at det

«vil være så ressurskrevende at det merkbart vil gå ut over andre og antatt viktigere politioppgaver.»

Forslaget møter også motstand i Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Justisminister Grete Faremo sa i forbindelse med pressemeldingen at tigging er uønsket i Norge. Jeg regner med at statsministeren er enig i den uttalelsen. Tror statsministeren at folk i Oslo, Bergen og Stavanger denne sommeren vil oppleve å møte færre tiggere enn i fjor?


Les hele debatten