Spørretimespørsmål fra Lars Myraune (H) til forsvarsministeren

Datert: 30.05.2013
Spørsmålet er trukket tilbake

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Avinor og Forsvaret har over lengre tid vært i forhandlinger om overtakelse av eiendomsgrunn ved flyplassene Flesland og Værnes uten å ha kommet til enighet. Årsaken skal, etter det jeg har skjønt, være mangel på enighet om pris. Dette gjør det vanskelig for Avinor å planlegge forestående utbygginger av disse flyplassene.

Hva vil statsråden foreta seg for å få løst denne konflikten?


Les hele debatten