Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Om statsråden vil korrigere prosessen rundt arbeidet med regionalplan Rondane-Sølnkletten etter at departementet har lagt all dialog til side og kun informert om endring av planen, eller om dette vil bli nok et eksempel på statlig overstyring

Datert: 30.05.2013
Besvart: 05.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Regionalplan for Rondane-Sølnkletten har vært gjenstand for en svært bred medvirkningsprosess fra alle berørte kommuner, rettighetshavere og to fylkeskommuner gjennom flere år. Departementet har sjokkert alle ved i et møte den 13. mai 2013 på Hamar å legge all dialog både med andre departementer og de lokale interessene til side og kun informere om endringer av planen. Politisk ledelse deltok ikke på dette møtet.

Vil statsråden raskt korrigere prosessen, eller vil dette bli nok et eksempel på statlig overstyring?


Les hele debatten