Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden er villig til å se nærmere på utspillet fra Nettverk fjord- og kystkommuner om at arealavgiften skal sørge for at en del av inntektene fra oppdrettsnæringen tilfaller kommunene som et vederlag

Datert: 05.06.2013
Besvart: 05.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg ser at fiskeri- og kystministeren regner med at hun kan bli stående, og det er helt korrekt, det kan statsråden. Mitt spørsmål relaterer seg til et oppslag i Fiskeribladet Fiskaren av onsdag 29. mai 2013, der styremedlem i Nettverk fjord- og kystkommuner Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes og så vidt meg bekjent også tidligere ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, uttaler seg i forbindelse med areal til framtidig produksjon av laks langs kysten. Som kjent, er det stor etterspørsel, heldigvis, etter norsk laks og ørret. Vi produserer gode produkter – de er konkurransedyktige på pris og ikke minst på kvalitet. Vi har også en målsetting om å øke produksjonen betydelig. Hvis vi skal få det til, er vi også avhengige av å få tilgang til mer areal, og da må man ha kommunene med på laget.

Fremskrittspartiet har i en årrekke foreslått bl.a. at vederlag for oppdrettskonsesjoner skal tilfalle kommunene, og ikke stat og fylke. I sjømatmeldingen har nå også regjeringen kommet til den konklusjon at man i hvert fall skal se litt mer på det, men man har ikke konkludert med størrelsen på det. Det regner jeg med at statsråden raskt gjør, i forbindelse med budsjettet f.eks.

Mitt spørsmål til statsråden gjelder utspillet fra denne organisasjonen knyttet til arealavgift – dette at arealavgiften skal trekkes fra inntektsskatten, eller selskapsskatten, slik at næringen ikke skal betale mer, men staten skal sitte igjen med litt mindre av inntektene, som da skal tilfalle kommunene som et vederlag: Er dette noe som statsråden er villig til å se nærmere på, eller står hun fast på sitt utspill om at NFFKs utspill er beklagelig?


Les hele debatten