Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Om hvordan utenriksministeren vurderer situasjonen i Syria videre, og ikke minst hva det internasjonale samfunnet kan gjøre og hvordan Norge kan bidra

Datert: 05.06.2013
Besvart: 05.06.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Jeg hadde kanskje ikke forventet at det skulle bli så historisk, men stiller det selvfølgelig likevel.

Situasjonen i Syria går nå fra vondt til verre. Kampene sprer seg, overgrepene blir mer brutale, og konflikten får et stadig mer sekterisk preg over seg. Det er stadig klarere indikasjoner også på bruk av kjemiske våpen, og regionale aktører som Iran og ikke minst Hizbollah-militsen i Libanon tar nå stadig mer aktiv del i kamphandlingene. Etter at EU opphevet sin våpenembargo 31. mai, er det også klare forventninger om at det vil flomme enda mer våpen inn i Syria, samtidig som Russland fortsetter å bevæpne Assads hær. Det er snart 80 000 drepte, det er millioner på flukt i Syria og fra Syria. Nabolandene mottar i overkant av 8 000 mennesker hver eneste dag, og mottaksapparatet i nabolandene, som har tatt et stort ansvar, er nå i ferd med å bryte fullstendig sammen. Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte selv en flyktningeleir i Kilis i Tyrkia, ca. en time fra Aleppo, i november, og så og hørte, selvfølgelig, hvordan dette påvirker mennesker som har mistet alt, og som har måttet flykte fra alt.

Det er en stor fare for at konflikten nå også vil spre seg i en region som allerede er ustabil, som mer eller mindre står i brann, og særlig gjennom det som nå skjer i Libanon, et land som i seg selv har potensial for å være en kruttønne, der man nå ser man kamper. Det vil være interessant å høre hvordan utenriksministeren vurderer situasjonen videre, og ikke minst hva det internasjonale samfunnet nå kan gjøre, og hvordan Norge kan bidra. Det viktige her er jo at konflikten ikke sprer seg ytterligere.


Les hele debatten