Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden kan bekrefte at henvisning til lokal forankring betyr at frivillighetsprinsippet fortsatt vil bli lagt til grunn ved vedtak om kommunesammenslåing

Datert: 30.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, heter det i regjeringens politiske plattform. Statsråden har i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget understreket at kommunereformen skal skapes og forankres lokalt, i samarbeid mellom kommunene/Kommunenes Sentralforbund, Stortinget og regjeringen.

Kan statsråden bekrefte at henvisning til lokal forankring betyr at frivillighetsprinsippet fortsatt vil bli lagt til grunn ved vedtak om kommunesammenslåing?


Les hele debatten