Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til klima- og miljøvernministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å bekjempe krypsiv

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Krypsiv er en av de største miljøutfordringene i vassdragene på Sørlandet. Statsråden kjenner godt til hvordan badeplasser blir ødelagt, kraftverksinntakene tettes igjen, og gyteplassene til laksen er truet. Problemet gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i henhold til vannforskriften. I 2013 ble de statlige bevilgningene til Krypsivprosjektet på Sørlandet redusert til 2,5 mill. kroner, og det er varslet at støtten skal fjernes helt for 2014.

Hva vil statsråden gjøre for å bekjempe krypsiv?


Les hele debatten