Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hva statsråden ser behov for å endre i de nye terrorlovene som tas i bruk nå i høst

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I juni vedtok Stortinget lovforslagene i Prop. 131 L (2012-2013) om terrortrening, deltakelse i terrororganisasjoner, soloterrorisme m.m. Det var en enstemmig innstilling fra justiskomiteen, og under høringen gav bl.a. PST aktiv støtte til forslagene. De nye terrorlovene tas i bruk nå i høst, og det blir viktig å følge med på om de virker etter hensikten. Imidlertid varsler justisministeren allerede i media 24. oktober at det nye lovverket ikke er tilpasset en ny situasjon.

Hva i de nye lovene er det statsråden ser behov for å endre?


Les hele debatten