Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden vil endre abortloven for å utvide helsepersonells adgang til reservasjon ved å legge frem et lovforslag for Stortinget

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jette F. Christensen (A)

Spørsmål

Jette F. Christensen (A): Kvinnens rett til abort reguleres gjennom lov om svangerskapsavbrudd (abortloven). I abortloven § 14 valgte Stortinget å gi reservasjonsrett for helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved abortinngrep. Stortinget har ved dette anerkjent at kvinners rett til abort og helsepersonells adgang til reservasjon henger sammen.

Vil statsråden nå endre abortloven for å utvide helsepersonells adgang til reservasjon ved å legge frem et lovforslag for Stortinget?


Les hele debatten