Spørretimespørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til næringsministeren

Om hvorvidt statsråden kan redegjøre for hvilke forpliktelser knyttet til arbeidsvilkår SAS har for sine ansatte i og utenfor Norge

Datert: 31.10.2013
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 06.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Kan statsråden redegjøre for hvilke forpliktelser knyttet til arbeidsvilkår SAS, som et norsk statlig deleid selskap, har for sine ansatte i og utenfor Norge?


Les hele debatten