Spørretimespørsmål fra Kristin Vinje (H) til kunnskapsministeren

Om å innføre et felles nasjonalt system for håndtering av juks og plagiering på bachelor- og mastergradsnivå, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kristin Vinje (H)

Spørsmål

Kristin Vinje (H): I et oppslag i Vårt Land 28. oktober 2013 fremkommer det at Norge ikke har noe felles system for å avsløre juks og plagiering på bachelor- og mastergradsnivå. En undersøkelse viser også at noe slikt system heller ikke finnes i EU-land. Kvalitet i høyere utdanning fordrer at institusjonene har rutiner for å avdekke og håndtere juks og plagiat, også på bachelor- og mastergradsnivå.

Vil statsråden vurdere å innføre et felles nasjonalt system for håndtering av dette, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene?


Les hele debatten