Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at lik rett til helsetjenester over hele landet fortsatt skal være et viktig prinsipp, samtidig som legers samvittighet skal veie like tungt uavhengig av arbeidssted

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Representanten Linda C. Hofstad Helleland uttalte i trontaledebatten at leger med reservasjonsrett ikke kan jobbe i distriktene.

Hvis statsråden er enig med sin partifelle, hvordan vil han sikre at lik rett til helsetjenester over hele landet fortsatt skal være et viktig prinsipp i norsk helsevesen, samtidig som legers samvittighet skal veie like tungt uavhengig av arbeidssted?


Les hele debatten