Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråd Bent Høie er enig med stortingsrepresentant Bent Høie når det gjelder reservasjonsretten for fastleger, med henvisning til tidligere uttalelser

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Daværende stortingsrepresentant Bent Høie sa i Vårt Land 27. februar 2012 om reservasjonsretten for fastleger: " Det er nok arbeid for leger i Norge. Har en så sterke motforestillinger mot å henvise til lovlige helsetilbud, så bør en søke arbeid alle de stedene en ikke utsettes for dette."

Er statsråd Bent Høie enig med stortingsrepresentant Bent Høie?


Les hele debatten