Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om statsråden kan forklare hvilke støtteordninger som ikke har rasjonell begrunnelse, og som kun har oppstått på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene, slik hun har uttalt til VG

Datert: 04.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Landbruksministeren uttaler om norsk landbrukspolitikk til VG-Helg 2. november at 'samtidig finnes det så mange støtteordninger uten rasjonelle begrunnelser som har dukket opp de siste årene, bare på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene'.

Kan statsråden forklare og spesifisere hvilke støtteordninger som ikke har rasjonell begrunnelse, og som kun har oppstått på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene?


Les hele debatten