Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren kan forsikre om at det på et sentralt politikkområde som oljepengebruk vil være en sammenheng mellom det man sa i valgkampen og det man vil gjøre etter valget

Datert: 06.11.2013
Besvart: 06.11.2013 av statsminister Erna Solberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): En ansvarlig økonomisk politikk er en forutsetning for å sikre arbeidsplasser og folks trygghet i hverdagen. Den nye regjeringen overtar styringen av et Norge der ting går godt; ledigheten er lav, og sysselsettingen er høy. Det har ikke kommet av seg selv, og det er heller ikke noen selvfølge at det fortsetter.

Dette var også et veldig sentralt tema i valgkampen, og da var ikke minst Høyre kritisk til bruken av oljepenger. I den store økonomidebatten på NRK i valgkampen, sa Erna Solberg at den rød-grønne regjeringen bruker pengene for raskt. Ikke bare ble det brukt for mye penger for raskt, under den rød-grønne regjeringen, men pengene ble også brukt feil. Høyre kritiserte den rød-grønne regjeringen bl.a. for å ha brukt mindre enn to av ti nye oljekroner på å stimulere til varig vekst i fastlandsøkonomien. Det etterlatte inntrykket var at Høyre skulle bruke mindre penger, saktere og på en annen måte.

Nå ser vi at LO, NHO og norsk industri advarer mot økt pengebruk, av hensyn til konkurranseutsatt næringsliv. Med dette bakteppet var det nok mange som ble litt overrasket da man kunne lese i Dagens Næringsliv, tidligere denne uken, at regjeringen faktisk legger opp til å bruke mer oljepenger til neste år.

Vi ser at det på mange områder, som bompenger, egenkapitalkrav til unge boligsøkere og helse, er veldig stor avstand mellom det Høyre og Fremskrittspartiet sa i valgkampen, og det de sier etter at de har dannet regjering.

Mitt spørsmål til statsministeren er derfor: Kan hun forsikre om at man på et så sentralt politikkområde som oljepengebruk, vil være større sammenheng mellom det man sa i valgkampen, og det man vil gjøre etter valget?


Les hele debatten