Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden mener at jordbrukets gjeldsnivå og -utvikling er økonomisk forsvarlig sett i lys av den nye regjeringens politikk for jordbruket

Datert: 07.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Ifølge totalkalkylen for jordbruket viser foreløpig regnskap for 2012 at gjeldsnivået eksklusive leasing er rekordhøyt, på om lag 50 mrd. kroner, samtidig som omsetningen (sum markedsinntekter og bevilgninger over statsbudsjettet) utgjorde snaut 39 mrd. kroner. Myndighetene advarer mot husholdningenes gjeldsnivå i forhold til disponibel inntekt.

Mener statsråden at jordbrukets gjeldsnivå og -utvikling er økonomisk forsvarlig framover sett i lys av den nye regjeringens politikk for jordbruket?


Les hele debatten