Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til landbruks- og matministeren

Om hva som er regjeringens politikk vedrørende ostetollen videre fremover

Datert: 07.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Statsministeren svarte på et spørsmål om ostetoll på Nordisk råds møte 29. oktober at hun var uenig i dagens bruk av tollsats på ost. Senere har landbruksministeren signalisert at regjeringen ikke vil endre ostetollen pr. i dag. I de borgelige partienes samarbeidsavtale er det ingen omtale av ostetollen. Regjeringen har dermed gitt motstridende signaler når det gjelder opprettholdelsen av ostetollen.

Hva er regjeringens politikk vedrørende ostetollen videre fremover?


Les hele debatten