Spørretimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Om å sikre at norske interesser blir ivaretatt i den pågående forhandlingen om innskuddsgarantiordningen i EU

Datert: 07.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Garantiene for norske bankinnskudd er viktig for stabilitet og trygghet i den norske økonomien. EU jobber med nye regler for innskuddsgaranti for bankinnskudd, noe som kan føre til et press for å svekke den norske ordningen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske interesser blir ivaretatt i den pågående forhandlingen i EU?


Les hele debatten