Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Om hvilke initiativ utenriksministeren vil ta for å bidra internasjonalt til at flere forsvunne barn blir funnet og bakmenn i menneskehandel blir stoppet

Datert: 07.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av utenriksminister Børge Brende

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Tall fra europeiske organisasjoner som jobber med barn, anslår at én million barn forsvinner hvert år fra Europa. FN-organisasjonen som arbeider mot menneskehandel, UN Global Initiativ to Fight Human Trafficking, skriver i sin rapport at 1,2 millioner barn er utsatt for menneskehandel hvert år. Skal dette bremses og stoppes, må land samarbeide forpliktende og hensynet til barna være viktigst.

Hvilke initiativ vil utenriksministeren ta for å bidra internasjonalt til at flere barn blir funnet og bakmenn stoppet?


Les hele debatten